Edycja podcastów

do każdego klienta podchodzimy indywidualnie i dbamy o wysoką jakość wykonywanych usług

Edycja podcastów

Obróbka podcastu to proces, który wymaga odpowiednich umiejętności i oprogramowania. Elementy te pozwalają uzyskać wysokiej jakości nagranie.

Podcast - przed

przez Kamila Kubiak - surowy materiał audio | Podcast: W świadomym życiu

Podcast - po

przez Kamila Kubiak i ANUEL AUDIO - gotowe | Podcast: W świadomym życiu

Przygotowanie nagrania

Przed przystąpieniem do obróbki podcastu warto upewnić się, że nagranie jest w dobrej jakości.

Należy zadbać o odpowiednią jakość dźwięku podczas nagrywania, wyeliminować szumy i inne zakłócenia.

Przed rozpoczęciem obróbki warto też przesłuchać nagranie i zidentyfikować problemy, które należy poprawić.

Usunięcie niepotrzebnych fragmentów

Po zaimportowaniu nagrania należy przesłuchać nagranie i wykryć fragmenty, które należy usunąć.

Są to przede wszystkim zastanowienia „yyyy”, „mmm”, powtórzenia, zająknięcia, ale też zakłócenia, czy długie pauzy.

Usunięcie takich fragmentów pozwoli na poprawienie jego jakości.

Usuwanie i tłumienie dźwięków

Usuwanie z nagrania dźwięków kliknięć lub trzasków, o ile nie doprowadzi to do zniekształceń głosu, które mogą pojawić się na nagraniu z różnych przyczyn, np. w wyniku ruchu mikrofonu, problemów z kablem lub źródłem zasilania; także stłumienie niektórych głosek jak np. [k] bądź [t].

Ustawienie poziomów głośności

Ważnym elementem obróbki podcastu jest ustawienie poziomów głośności. Należy upewnić się, że całe nagranie jest wyrównane pod względem głośności, aby słuchacze nie musieli zmieniać jej podczas odsłuchiwania.

Usuwanie szumów

Szumy i zakłócenia to jedne z najczęstszych problemów w nagraniach audio. Istnieją specjalne narzędzia, które pozwalają na usuwanie szumów z nagrania. Jednym z takich narzędzi jest redukcja szumów.

korekcjA

Korekcja głosu i ewentualnie dźwięków instrumentów, tak aby uzyskać odpowiednie brzmienie. Korekcji tembru głosu (częstotliwości) i kompresji, czyli ściszania głośniejszych fragmentów, aby dopasować, to tych cichych, aby te drugie były dostatecznie słyszalne. Dodatkowo należy też skorygować głoski syczących jak [s] oraz [c], które „kłują w ucho”.

Dodanie efektóW

Dodanie efektów dźwiękowych, takich jak reverb czy delay, może uczynić nagranie bardziej atrakcyjnym i interesującym dla słuchaczy dodając przestrzeni do nagrania. Efekty dźwiękowe można stosować np. w intro, outro czy w wybranej sekcji podcastu.

Zapisanie podcastu

Po zakończeniu obróbki podcastu należy zapisać plik w odpowiednim formacie (np. WAV czy MP3) oraz w odpowiedniej jakości dźwięku. Warto zawsze zrobić kopię zapasową, aby nie stracić pracy w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania.

smile

Co wykonujemy w ramach usługi?

  • usuwanie pomyłek wskazanych przez Ciebie;
  • usuwanie wykrzykników wyrażających zastanowienie („yyy”, „mmm”), zająknięć;
  • ściszanie oddechów;
  • odszumianie, wyrównywanie głośności, korekcja brzmienia i inne;
  • dodanie dostarczonych jingli w określonych miejscach;
  • dodanie intro/outro przesłanych przez Ciebie;
  • wygenerowanie pliku WAV, MP3 lub M4A z dodaną okładką i tagami ID3.

Skorzystaj z naszych usług

Telefon

696 675 050

Email

Śledź nas na